تبلیغات
✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P                                               
 
 ✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P
خوشـــــ اومدید شــــــــــــــــــــلوخ بازی ممنـــــــــــــــــــوع
 
    
            
                            


زیـ ـ ـر بـ ـآرون مے ایـ ـ ـسـتـ ـ ـم


                  مے گویند مد اَست این روزآ !!!

                                         عشق بآزے زیر بآرون

                                                                با اَشکاے اَبر

   دل نمے سوزآنم بـ ـرآے اَبرے که اَز شدت گریه

                  به هـ ـ ـق هـ ـ ـق اُفتاده

               دل بـ ـرآے خـ ـودم میـ ـسوزآنم

                       که اَز فشآر دل تنگے

خیلے وقته نفـ ـ ـسم بـ ـ ـریـ ـده بـ ـ ـریـ ـده و بند اَست ..

"
    
         چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 | 10:40 ق.ظ  | SaRa JoOoN|        نظرات ()