تبلیغات
✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P                                               
 
 ✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P
خوشـــــ اومدید شــــــــــــــــــــلوخ بازی ممنـــــــــــــــــــوع
 
    
            
                            
امــــشـــبـــــ دوبــــــــاره غـــــرقـــــ در تــــــمنـــــای دیــــدنـــتـــــ

ســــــرمــــهــ ی انـــتظـــار بـــهـ چــــشـــمانـــم میـــــکـــشــم

امـــشـــــب دوبـــــاره تــــو را گـــــم کـــــردهـ ام

مـــــــیـــــان آشــــــفــتــهــ بـــــازار افــــکـــار مـــبـــهـــمــــم

تـــــــــوی کــــــوچــــه هـــــای بــــــی عــــبــــور پــــــایــــیزی

دســـــتـــــان گــــرمــــتــــ را ..

نــــــگـــــــاهـ مـــــهربــــانــــتــــ را ..

شــــــانــــــهـ هـــــــای بـــــــی انتــــهـــایـــتـــ را

مــــنـــتــظــر نــشــــســــتـــه ام...
"
    
         چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 | 10:51 ق.ظ  | SaRa JoOoN|        نظرات ()