تبلیغات
✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P                                               
 
 ✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P
خوشـــــ اومدید شــــــــــــــــــــلوخ بازی ممنـــــــــــــــــــوع
 
    
            
                            

 

مَـن فقَـط یکـ واسطـ ـه بودَم!

دل را خُــ ـدا داد و تـو هَـم بُــردی

  دستَم بگیـر !

 دارَم بـه یــ ـادَتــ ...   می اُفتَـ ـم ...!!!

     تمامـِ خَندهـ هایمـ رآ نــذر کردهـ امـ کهـ گریه امـ نگیــرَد،

امـ آ شَبـ ـها..

وآی اَز شَبـ هآ...!

هَوایـِ آغوشتــْـ دیوانه امـ میکُنـ ـد،

و مَنــ دَر اَشکــْ غَـ ــرقـ می شَوَمــ...!

 آدمـ اســـتــ دیگـ ــر...

                  گاهے دلـــش مے‌خواهـ ــد کسے‌ مـــوهایشـــ رآ نوازشـــ کنـ ـد ،

بوســه بـ ـر گونه اشــ بزنـ ــد

و آرومـ زیـ ــر گوششــ بگویـ ــد :

دوسـتـتـــ دارمـ
 

. . .

ایـטּ روزهــــا

از ڪِنارِ مـَטּ ڪہ ﻣﮯگُذَرے

احتیـــاطْ ڪـ

هِزاراטּ ڪارگَرْ دَر مـ

مَشغولِ ڪارَند

روحیــِــہ امــْ

دَر دَسْتـِـ تعویــض استـــْ

قلب عزیز لطفا:

"خفه شو"

ودر همه کارها دخالت نکن....

همین که خون پمپاژ کنی کافیستــــــ....
 

گاهـے پروانہ ها هــم

اشــتباهے (!) عاشـق مے شـوند ؛

به جاے ِ شــمع ...

گـِرد ِ چــراغ های ِ بے احســاس ِ خیــابان (!) مے میــرند ...

 


دوستت دارم را برای هر دوی ما فرستاد ی

هم من هم او

خیانت می کردی یا عدالتت بود؟؟

 
"
    
         پنجشنبه 7 اردیبهشت 1391 | 12:55 ب.ظ  | SaRa JoOoN|        نظرات ()