تبلیغات
✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P                                               
 
 ✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P
خوشـــــ اومدید شــــــــــــــــــــلوخ بازی ممنـــــــــــــــــــوع
 
    
            
                            
   نه تـــــــــــــــ و میــــــمانی نه اندوه     

     نـه هیچ یــــــــــ ک از مردم آبـــــ ادی

                        به حباب نگران لـــــــــ ب یک رود قســـم                 .

         .                     به کوتــــــــ اهی آن لحظه شادی که گذشت

                                 غصه هم میگـــــــــــــــ ذرد....

                               ......................

                          . ....................

                    

                                         

               

                  آنچنانی کـــــــــه فقط خاطره ای خواهد مـــــــــ اند

                       لحظه ها عریانــــــند به تن لحظــــــــ ه خـــــــــود.

                                    جامه اندوه مپــــــــــــــ وشان هــرگز

                                     ..................

                                          ..................

                              .                .................

       
"
    
         پنجشنبه 7 اردیبهشت 1391 | 01:00 ب.ظ  | SaRa JoOoN|        نظرات ()