تبلیغات
✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P                                               
 
 ✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P
خوشـــــ اومدید شــــــــــــــــــــلوخ بازی ممنـــــــــــــــــــوع
 
    
            
                            
هــــنوز هم تـــــــمامی لــــــحظات عمرم به فکــــــــر توام

                           هـــــــنوزم به تو فکر میـــــــکنم

                             نـــــمیدونم تو هم به فکرم هســـــــتی یا نه...

 ولی بدون من هنوز هم دوســــــــــت دارم

                      نــــــــمی دونـــــم تو هم دوســــــــتم داری یا نه...

ولی بدون جــــریای بزگی تو قلبم داری

                                نمی دونم تو قلبت جایی دارم یا نه...

ولی بـــــــــــدون هنوز هم چهرت تو ذهنمه

                       اما می دونم چهـــــــــرم هنوز تو ذهنت هســت!!

چون لحظه های قشـــنگی رو من و تو با هم گذروندیم.........

 

                                
"
    
         شنبه 9 اردیبهشت 1391 | 12:12 ب.ظ  | SaRa JoOoN|        نظرات ()