تبلیغات
✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P                                               
 
 ✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P
خوشـــــ اومدید شــــــــــــــــــــلوخ بازی ممنـــــــــــــــــــوع
 
    
            
                            

10300000
حسنی نگو جوون بگو

علاف و چش چرون بگوموی ژلی ،ابرو کوتاه ،زبون دراز ، واه واه واه


نه سیما جون ،نه رعنا جوننه نازی و پریسا جون


هیچ کس باهاش رفیق نبود
تنها توی کافی شاپ

نگاه می کرد به بشقاب !
باباش می گفت : حسنی می ری به سر بازی ؟

نه نمی رم نه نمی رم
به دخترا دل می بازی ؟!

نه نمی دم نه نمی دم
گل پری جون با زانتیا

ویبره می رفت تو کوچه هاگلیه چرا ویبره میری ؟

دارم میرم به سلمونیکه شب برم به مهمونی

گلی خانوم نازنین با زانتیای نقطه چین
یه کمی به من سواری می دی ؟!

نه که نمی دم
چرا نمی دی ؟

واسه اینکه من قشنگم ، درس خونم وزرنگم
اما تو چی ؟

نه کا رداری ؟ نه مال داری ؟ فقط هزار خیال داری


موی ژلی ،ابرو کوتاه ، زبون دراز ،واه واه واه
در واشد و پریچه

با ناز اومد توو کوچهپری کوچولو ، تپل مپولو ، میای با من بریم بیرون ؟

مامان پری ،از اون بالانگاه می کرد توو کوچه را

داد زد وگفت : اوی ! بی حیا
برو خونه تون تورا بخدا

دختر ریزه میزه
حسابی فرز وتیزه

اما تو چی ؟
نه کار داری ؟ نه مال داری ؟ فقط هزار خیال داری

موی ژلی ،ابرو کوتاه ،زبون دراز ،واه واه واه
نازی اومد از استخر

تو پوپکی یا نازی ؟
من نازی جوانم

میای بریم کافی شاپ؟


نه جانم
چرا نمی ای ؟

واسه اینکه من صبح تا غروب ،پایین ،بالا ،شمال ،جنوب ،دنبال یک شوهر خوب
اما تو چی ؟

نه کار داری ؟ نه مال داری ؟ فقط هزار خیال داری


موی ژلی ،ابرو کوتاه ،زبون دراز ،واه واه واه

حسنی یهو مثه جت

رسید به یک کافی نت
ان شد ورفت تو چت رووم

گپید با صدتا خانووم!
هیشکی نگفت کی هستی ؟

چی کاره ای چی هستی ؟
تو دنیای مجازی

علافی کرد وبازی
خوشحال وشادمونه

رفت ورسید به خونه
باباش که گفت: حسنی برات زن بگیرم ؟

اره می خوام اره میخوام
چاهارتا شرعن بگیرم ؟

اره می خوام اره میخوام
حسنی اومد موهاشو

یه خورده ابروهاشو
درست وراست وریس کرد

رفت و توو کوچه فیس کرد
یه زن گرفت وشاد شد

زی زی شد و دوماد شد
"
    
         سه شنبه 12 اردیبهشت 1391 | 04:37 ب.ظ  | SaRa JoOoN|        نظرات ()