تبلیغات
✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P                                               
 
 ✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P
خوشـــــ اومدید شــــــــــــــــــــلوخ بازی ممنـــــــــــــــــــوع
 
    
            
                            
به قـــولِ زنده یادحسین پناهی

تازه میفهمم بازی های کودکی حکمت داشت

                                                                                       زوووووووو.....

تمرین روزهای نفس گیرزندگی بود"
    
         یکشنبه 31 اردیبهشت 1391 | 08:49 ق.ظ  | SaRa JoOoN|        نظرات ()