تبلیغات
✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P                                               
 
 ✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P
خوشـــــ اومدید شــــــــــــــــــــلوخ بازی ممنـــــــــــــــــــوع
 
    
            
                            
پسرها به چند دسته تقسیم می شوند:
دسته اول فرهنگ بالا دارند
دسته دوم تحصیلات عالی دارند
دسته سوم اخلاق نیکو دارند
دسته چهارم شخصیت باوقار دارند
دسته پنجم خانواده درست
حسابی دارند
دسته ششم شغل شریف دارند
دسته هفتم چهره زیبا دارند
دسته هشتم محبت بی اندازه دارند
دسته نهم صداقت بی ریا
دارند
و دسته آخر که هیچ کدوم از موارد بالا رو ندارند ، ماشین مدل بالا دارند!

و
ما هم بسیار خوشحال و خرسندیم که خواهران هموطن ما اگرچه با صرف هزینه های
هنگفت و میلیونی خود را پلاستیکی می کنند ولی آنقدر کم توقع هستند که از
پسران نه تحصیلات و نه شعور و نه احساس و نه شخصیت را طلب می کنند و به
جایش فقط و فقط تیکه ای فلز هفتاد میلیون تومانی را می خواهند که مسلماً
بدست آوردنش برای پسر ها بسیار آسانتر از کسب معرفت و شخصیت و تحصیلاته!

به سلامتی دخترای ایرانی که خیلی سطح پایین البته از نظر
توقع هستند"
    
         پنجشنبه 5 مرداد 1391 | 09:37 ق.ظ  | SaRa JoOoN|        نظرات ()