تبلیغات
✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P                                               
 
 ✗בو عــــآ شِـــــقـ تَــــלּ هــــآ ✗S&P
خوشـــــ اومدید شــــــــــــــــــــلوخ بازی ممنـــــــــــــــــــوع
 
    
            
                            

فقـط چـند قـدم مانـده بـود برسـم بـه "تــو" اگر ایـن خواب لعنتـی ، دیشـب ادامـه داشـت . . . !  

 


می آیم....
"
    
         سه شنبه 5 اردیبهشت 1391 | 06:31 ب.ظ  | SaRa JoOoN|        نظرات ()